PWO werkdag: een mogelijk beeld voor een integrale didactiek?

Advertenties

Integrale opdrachten

Inter- en transdisciplinariteit wint aan belang. Dit vertaalt zich o.a. in geïntegreerd en integraal werken in het onderwijs. Bij geïntegreerd werken vallen verschillende vakken samen in de persoon van één leraar. Integraal betekent dat verschillende vakleerkrachten samen rond dezelfde onderwerpen werken. De integrale opdrachten in de richting sociale- en technische wetenschappen zijn een voorbeeld van een integrale aanpak en bestaan al tien jaar. Het vak integrale opdrachten bestaat uit natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding en expressie. Voor veel scholen is dit nog steeds een moeilijke zoektocht. In dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van hogeschool UC Leuven-Limburg gaan we met 3 scholen uit Limburg en Brabant aan de slag. In een schooloverstijgende leergemeenschap wisselen we kennis en ervaring uit tussen leraren, studenten lerarenopleiding en praktijkonderzoekers. Het doel is de ontwikkeling van een generiek conceptueel kader voor integraal werken in het onderwijs. Het project loopt van september 2016 tot 2018.

UC_Leuven-Limburg_logo.jpgLogoH_rood.jpg